CVIČENÍ ŠESTI SMĚRŮ

Updated: Jun 16, 2019

5 cviků do šesti směrů je technika, která skrze pohyb používá tělo jako nástroj k sebeuvědomování a projevení podvědomých procesů.Poprvé jsem se s tímto cvičením setkala na podzim roku 2017 na workshopu pro rodiče s dětmi na Rohanu. Ihned mě zaujala svou jednoduchostí a praktičností – není potřeba speciálního prostoru, vybavení ani oblečení a lze cvičit téměř kdekoli.


Skutečný účinek a dopad


Její skutečný účinek a dopad ovšem přišel až na jaře příštího roku, kdy jsem začala cvičit pravidelně. Asi po měsíci každodenního jednoduchého cvičení, jsem začala pozorovat změny na sobě samé i na dění okolo mě. První změnou bylo lepší vědomí a vnímání mého těla – pocity, emoce a signály vysílané skrze něj si jsem schopna dříve a intenzivněji uvědomit a pracovat s nimi.


Dále jsem pozorovala velké změny ve vztazích s lidmi kolem mě, začala se otevírat a řešit mnohá životní témata, lidé na mě najednou jinak reagovali a také mi do cesty přicházejí nové příležitosti. Toto se začalo odehrávat jen na základě pěti jednoduchých cviků, které na první pohled mohou působit jako prosté „mávání rukama“, ale jejich hloubka a záběr účinku se objeví při pravidelném cvičení velmi záhy.

Jak cvičení probíhá


Já osobně nejraději cvičím v klidném a nerušeném prostředí, nejlépe v přírodě a cvičení samotné mi zabere 10 – 20 minut. První cvik je pro zklidnění a uzemnění, napojení se na sebe a své tělo a procítění celého těla. Jste pak schopni odpovědět si na otázku „Jak se cítím ve svém těle tady a teď?“ Umožní nám to najít referenční bod pro porovnání pocitu na konci cvičení nebo v jiných životních situacích.


Další 2 cviky rozpohybují horní část těla – paže, pletenec ramenní a hrudník. Zároveň si zvědomíme prostor a naše působení v něm v předo-zadní a pravo-levé rovině. Čtvrtý cvik nám pomůže najít si svůj střed a současně se ukotvit na svislé ose, procházející našim tělem. Poslední cvik rozpohybuje naše nohy. Chodidla, ze kterých pohyb dupáním vychází, intenzivně procítí kontakt se zemí a rozvibrují celé tělo. Vibrace nám ukáží, kde v těle máme blokády a mnohé z nich příjemně uvolní.

Co mi to přináší


Postupem času, jak cvičím déle, snáze zaujímám pozice, které jsou pro mě při cvičení méně energeticky náročné. Již mě tolik neupoutávají fyzické projevy těla, spíše vnitřní pocity, které se ve mně odehrávají (mravenčení, pálení či chlad, někdy vize a další).


Vnímání sebe sama a působení cvičení jako takového, se rozšířilo za hranice mého fyzického těla do všech šesti směrů našeho tří-dimenzionálního prostoru.Po cvičení je pro mě snadné setrvat ve stavu zklidněné mysli, s rozostřeným pohledem, vnímajíce celé své tělo, avšak bez ulpívání na něčem konkrétním. Je mi příjemné zůstat tak ještě několik minut, než se opět vrátím ke každodenním činnostem, nebo si tento stav přenést s sebou.

Výše popsané zkušenosti jsou takové, jak je pociťuji já sama.


Každý může mít při cvičení jiné pocity a zážitky.


Nic není špatně ani dobře, každý máme své vlastní tělo a svou vlastní cestu, jak cvičení vnímáme a prožíváme. Nechte se jí proto vést a buďte sami sebou!


0 views