MINDSNAPSHOT JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ VÝKONU TÝMU ČI FIRMY

Updated: Jun 18, 2019

S obrázkem pracujeme už 14 let, nejprve jsme jej začali používat jako nástroj regenerace v rámci chronických nemocí a jako doplněk rekonvalescence. Čím déle jsme s obrázkem pracovali, nemohli jsme si u svých účastníků nevšimnout probíhajících změn a jejich reakčního rukopisu v orbázku.


Jednoho dne se počet zákazníků tak rozšířil, že jsme nebyli schopi dělat individuální práci a tak jsme začali pořádat otevřené semináře. Tam se síla obrázků a sdílení jejich interpretace teprve ukázala ve své plné síle. Díky mé profesní lektorské praxi jsme začali používat obrázky v rámci kompetenčních tréninků a definovali jsme základní pohledy na Vektor Jednání a jeho možnost identifikace skrze práci s obrázkem. Pozorovali jsme rychlejší uvědomování u našich účastníků. Začali jsme aplikovat techniku MindSnaphot v rámci rozvoje výkonu pracovních týmů.


V posledních čtyřech letech jsme metodu testovali v rámci startupových projektů a to nejen v ČR, ale i v USA ve spolupráci s Billem Reichertem. Prožili jsme s Billem několik báječných dní a hodin v rozhovorech nad metodou a jejím businessovým uchopením. Billa fascinovala neuvěřitelná vypovídací schopnost obrázku. Měl jsem možnost zažít i několik rozvojových pohovorů s místními startupovými mentory, které překvapilo, kolik o sobě během tak krátkého rozhovoru dokážou zjistit.


Bill Reichert, zakladatel GARAGE Technology Ventures studuje obrázky účastníků tréninku podnikatelů v San Franciscu.

Jak využít metodu pro rozvoj týmu či firmy?


Jednoduše. Jako manažer řídíte lidi a lidé, váš tým, přímo svým chováním ovlivňují vaše společné výsledky. Když si místo členů týmu dosadíte do vašich úvah jejich Vektory Jednání, jste schopni predikovat vývoj budoucích situací a mnohem efektivněji se rozhodovat. Je to z toho důvodu, že netrénovaný mozek jede ve velkém měřítku na bázi automatismu (tzv. priming"). Prakticky jsme nástroj MindSnapshot pro aplikaci v rámci řízení integrovali do Situačního Leadershipu.


Když začnete Vektor Jednání v týmu zvědomovat, zcela přirozeně se otupí vztahové hrany a dochází k tzv. samočistímu procesu, který vede ke stabilizaci a ke zvýšení kooperace týmu, když se metoda používá po dobu 6 měsíců.


Dalším faktorem je, že účastníci v procesu zvědomování procházejí tzv. Vnitřním Uzavíráním, kdy se jim přirozeně v probíhající rekapitulaci životního příběhu uvolňují zapomenutá témata a člověk si v sobě uzavře či dotáhne spoustu věcí, na které neměl v běhu svého života čas.


Výsledkem procesu Vnitřního Uzavírání je uvolnění psychického napětí a s tím souvisejícího tělesného napětí. Člen týmu je díky tomuto procesu v mnohem lepší náladě. Přirozeně je tak angažovanější a otevírají se mu lépe nové cesty v jeho zaběhlém myšlení.

Můj první rozvojový pohovor v San Francisku, kde jsme pracovali s metodou MindSnapshot.

Tip:

Je chytré znát svůj vektor jednání, ve většině případů působí skrytě a všimneme si jej až po letech. Když jej poznáme, jsme schopni s nim pracovat, vědomě jej používat.


Naše největší slabost se stane naší největší silou.


Jaké pozorujeme dopady v praxi?


Během krátké doby dochází ke snížení tlaku ze strany našich automatismů. Začínáme si jich všímat až se dostaneme do stavu, kdy se vědomě rozhodneme, jestli je použijeme či zvolíme efektivnější formu jednání.


Pozoruhodné výsledky tak dosahujeme při kombinaci MindSnapshot a kompetenčního tréninku. Díky pravidelnému rytmu sebeuvědomování a kompetenčního tréninku dochází k mnohem silnější penetraci získávaných dovedností do praxe účastníka. Zároveň to probíhá mnohonásobně rychleji než při aplikaci pouze kompetenčního tréninku.


A jak pomáhá MindSnapshot Startupům?


Asi nejlépe bych to vyjádřil slovem zrání. Při aplikaci metody MindSnapshot dochází k mnohem rychlejšímu vyzrání zakladatele, díky čemuž je jeho Vektor Jednání stabilnější a z dlouhodobého hlediska méně rizikový.


Já osobně z pohledu investora zažil několik situací, kdy se mladá firma ocitla na hranici důvěryhodnosti právě díky Vektoru Jednání zakladatele. Při sledování obrázků jsou pak jasně pozorovatelné změny, díky nimž se dá predikovat blížící se riziko. V průběhu těch let se nám podařilo tyto prvky identifikovat již při prvním setkání se startupem, nad jejich prvními obrázky.


Je to silný diagnostický nástroj, který dokáže upozornit na skrytá rizika podvědomého Vektoru Jednání zakladatele i členů týmu.


V rámci rozvojových programů jsme MindSnapshot využívali k rychlé penetraci kompetencí do praxe sturtupisty a k udržení stability týmu v rychlém tempu rozvoje startupu.


Více o metodě MindSnapshot najdete ZDE >>>