MINDSNAPSHOT UKÁŽE VAŠE NEVĚDOMÉ TENDENCE

Updated: Jun 18, 2019

Metoda MindSnapshot se soustředí na sebeuvědomování prostřednictvím umělecké tvorby a fyzického pohybu. Základní technikou vyjadřování je obrázek, který je nositelem našeho vědomého i nevědomého pohledu na věc. Díky této metodě jsme schopni zachytit fragmenty našeho Vektoru Jednání, který je rukopisem našeho životního příběhu.


Jan Petr Nekovář, zakladatel metody na jednom ze svých seminářů v Rohanském Dodekaedru.

Cesty v kruhu, které nám padají do spirály


Spousta našich účastníků tvrdí, že měli pocit, jako kdyby chodili v kruhu. I přesto, že realizovali změny ve svém objektivním životě, stávalo se, že se po několika měsících či letech dostali do stejného bodu, do stejné situace. I přes to, že okolnosti životního příběhu již byly jiné. Jiní lidé, jiná práce či jiná země.


Je to z toho důvodu, že náš mozek jede na tzv. autopilota a to podle programů, které jsme si zvolili v dětství. Tyto programy, které v konečném důsledku rozhodují o našem životním úspěchu či našich nemocech, jsou pro nás skryté v našem podvědomí. Tedy o nich nevíme. Dobře to popisují v National Geographic (Zde)


MindSnapshot ukazuje naše tendence v chování, které jsou nám skryté a způsobují tyto projevy v našem životním příběhu. Chce to svůj čas, ale výsledky za to stojí.


Někdy jsme však ve svých kruzích spokojeni či nám jejich dopady v životním příběhu vyhovují.

V ten moment se s nadhledem bavíte nad tím, jací jste a překvapuje vás, jak můžete rozšířit svoje vnímání. Zvyšuje se vaše efektivita a zaostření vašich vizí i vašeho jednání. Otevíráte nové možnosti svého potenciálu.


Práce s tělem je klíčem k úspěchu


Nedílnou součástí metody je i jednoduché cvičení, které přímo působí na povzbuzení lymfatického systému, což nám přináší zvýšení citlivosti našeho vnímání. Díky tomu jsme schopni mnohem lépe pozorovat různé aspekty našeho prožívání.


Při intenzivním tréninku doporučujeme před sebevyjadřovací uměleckou tvorbou provést toto jednoduché cvičení pro zvýšení intenzity vnímání. V rámci první tréninku Kruh Integrity si pohyby procházíme společně a následně obdržíte přístup do akademie, kde jsou nahraná videa.


Skupina právě rekapituluje vnímání těla v rámci cvičení.